Gmina Wąsosz
VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU Drukuj
Wpisany przez artur.wiszowaty   

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN

26 maja – 1 czerwca 2015 r.

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

Nazwa miasta / gminy:

Data
imprezy

Nazwa imprezy

Organizator imprezy
(telefon kontaktowy do organizatora)

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Godzina

26.05.2015

 

 

Konkurs rzutów osobistych ( piłka koszykowa)

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

 

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

15.00-16.00

Konkurs rzutów za 3 pkt. ( piłka koszykowa)

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

16.00 -17.00

Konkurs rzutów karnych ( piłka nożna)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

17.00-18.00

 

27.05.2015

 

Gry i zabawy dla najmłodszych

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

Od 16.00

Turniej Piłki Nożnej Ministrantów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

Od 18.00

28.05.2015

Turniej Piłki Plażowej młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

 

Boisko piłki plażowej  przy Szkole Podstawowej  w Wąsoszu

16.00

 

 

Otwarte zajęcia karate KYOKUSHIN dla dzieci

i   młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu

17.30

 

 

Sprawnościowy tor przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Zajęcia w terenie

17.00

29.05.2015

Gminny międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

chłopców i dziewcząt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

 

Boisko  „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

10.00

Mecz Piłki Nożnej dla oldboyów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko  „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

18.30

30.05.2015

Test Coopera

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko „Orlik 2012” w Wąsoszu

 

16.00

31.05.2015

„Rodzina na dobre i na złe”:

- rodzinne konkurencje sportowe

- mecz piłki nożnej rodzice-dzieci

- blok rekreacyjno – sportowy ( nordic walking, zumba, pilates)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

Boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012” w Wąsoszu

12.00 – 16.00

1.06.2015

 

Wycieczka rowerowa do leśniczówki w Żebrach połączona                 z ogniskiem

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, tel. 660186111, 862731037

 

Wąsosz – leśniczówka Żebry-Wąsosz

 

 

15.00

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąsosz uprzejmie informuje , iż w roku bieżącym będzie składany do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o dofinansowanie zadania związanego z instalacją kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Wąsosz.

W związku z powyższym proszę zainteresowane osoby do zgłaszania się do Urzędu Gminy Wąsosz, pokój numer 13 do dnia 25 kwietnia 2015 roku, celem zgłoszenia chęci wykonania wyżej wymienionej instalacji oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Z poważaniem 

Wójt Gminy 

Czesław Ołdakowski 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wąsoszu
z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wąsosz

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Wąsoszu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

 

 

 


Okręg Nr 1

 


1.

MODZELEWSKI Zdzisław, lat 56, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

KALINOWSKI Tomasz, lat 34, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

KOZŁOWSKI Stanisław, lat 61, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 2

 


1.

GRZYMKOWSKA Daniela, lat 49, zam. Wąsosz

 


zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

BAGIŃSKI Sławomir, lat 45, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

ŁOŚ Magdalena Anatolia, lat 41, zam. Wąsosz

 


zgłoszona przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 3

 


1.

JANKOWSKI Józef, lat 64, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

TARNACKI Bogusław, lat 47, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

JASIŃSKA Bożena, lat 49, zam. Wąsosz

 


zgłoszona przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 4

 


1.

TRZONKOWSKI Jan, lat 51, zam. Kolonia Gródź

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

CZYŻEWSKI Stefan, lat 45, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

NIEBRZYDOWSKA Elżbieta, lat 48, zam. Wąsosz

 


zgłoszona przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 5

 


1.

JAKUBOWSKI Bogdan, lat 49, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

TUROWSKA Joanna, lat 40, zam. Wąsosz

 


zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

OSTROWSKI Krzysztof, lat 59, zam. Wąsosz

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 6

 


1.

MARCIŃCZYK Adam, lat 31, zam. Ławsk

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

FRĄCKIEWICZ Ireneusz, lat 68, zam. Ławsk

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

IZBICKI Jacek Tomasz, lat 36, zam. Ławsk

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 7

 


1.

PŁUGÓW Zofia, lat 48, zam. Ławsk

 


zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

GORDON Anna, lat 60, zam. Ławsk

 


zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

WITKOWSKI Marek, lat 34, zam. Ławsk

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 8

 


1.

MILEWSKI Bogdan Wiesław, lat 46, zam. Szymany

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

ROGIŃSKI Grzegorz, lat 28, zam. Szymany

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

OBRYCKI Tadeusz, lat 64, zam. Nieciki

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 9

 


1.

ŁONIEWSKI Henryk, lat 55, zam. Modzele

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

KONOPKA Antoni, lat 60, zam. Jaki

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 10

 


1.

KARWOWSKI Leszek, lat 43, zam. Sulewo-Prusy

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

DANOWSKI Łukasz, lat 25, zam. Sulewo-Kownaty

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

DANOWSKI Stanisław, lat 55, zam. Sulewo-Prusy

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 11

 


1.

MŚCICHOWSKI Mieczysław, lat 57, zam. Zalesie

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

ŚWIDERSKI Marek, lat 38, zam. Bagienice

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

ZALEWSKI Józef, lat 45, zam. Zalesie

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 12

 


1.

NIESZAŁA Leszek, lat 38, zam. Kędziorowo

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


2.

KOCHANOWSKI Albert, lat 65, zam. Kędziorowo

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 13

 


1.

ARCISZEWSKI Jan Leszek, lat 49, zam. Łempice

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

KARWOWSKA Dorota, lat 30, zam. Bukowo Duże

 


zgłoszona przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 14

 


1.

ZARZECKI Michał, lat 18, zam. Żebry

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

OSKIERKO Andrzej, lat 53, zam. Żebry

 


zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 


3.

KRUSZYŃSKI Leszek, lat 47, zam. Żebry

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 


Okręg Nr 15

 


1.

OLSZEWSKI Stanisław, lat 45, zam. Żebry

 


zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 


2.

BUŹNIAK Wojciech, lat 38, zam. Żebry

 


zgłoszony przez KWW WĄSOSZ 2014 - lista nr 14

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Wąsoszu

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

 

 

 

W dniu 02 września 2014 roku zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu 5 kpl. ubrań specjalnych ochronnych.


Koszt zakupu – 9750,02 złotych


Zakupu dokonano z następujących żródeł:

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku  -  5000,00 zł

Dofinansowanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego -  4250,00 zł

Dofinansowanie Urzędu Gminy Wąsosz                     -    500,02 zł


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9

SONDA

Czy podobał Ci się tegoroczny festyn w Wąsoszu?
 

INFORMACJE

stat4u

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedziec sie wiecej na temat wykorzystania plikow cookies za posrednictwem swojej przegladarki internetowej. kliknij tutaj.

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information